Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներ

Ինչպես դառնալ Արարատյան բակալավրիատի դպրոց (Դպրոցների ներգրավում «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրում ներկայումս չի կատարվում։)
Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցների ցանկ
Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցների ընտրության դիմում-հայտը ներկայացրած դպրոցների ցանկ
ԱԲ-ի դպրոցների ղեկավար կազմի մասնագիտական զարգացման ծրագրի ամփոփ նկարագիր
ԱԲ-ի դպրոցների առաջնորդության զարգացման նախագիծ (ստանդարտներ)

ԱԲ ծրագիրը բոլոր այն դպրոցների համար է, որոնք ձգտում են փոփոխությունների, պատրաստ են շարունակական զարգացման ճանապարհ անցնելու և իրապես ցանկանում են կրթական նոր որակ ապահովել՝ համակողմանի և հավասարակշռված ուսումնական հնարավորություններ տրամադրելով իրենց աշակերտներին։

ԱԲ-ի դպրոցների ցանցին միանալու մրցույթին կարող են մասնակցել և դիմում-հայտը լրացնել միայն այն դպրոցները, որոնք՝ 

Նշում։ Մեր նպատակն է ծրագիրը ներդնել հնարավորինս շատ մարզերում։ Պետության կողմից դպրոցների քանակի սահմանափակման դեպքում, եթե նույն մարզից դիմի մեկից ավելի դպրոց, նախընտրությունը կտրվի մեր չափանիշներին առավելագույնը բավարարած դպրոցին։ Միևնույն մարզի միանման դպրոցների դիմելու դեպքում նախընտրությունը կտրվի այն դպրոցին, որն ունի՝

ԱԲ-ին միանալու գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

  1. դիմումի փուլ. դպրոցը լրացնում է դիմում- հայտը, ապա ԿԳԱԾ-ի թիմն այցելում է դպրոց և անցկացնում հարցազրույց դպրոցի տնօրենի և թիմի հետ
  2. թեկնածության փուլ
  3. հավաստագրման փուլ

Դիմումի փուլն անցնելուց հետո մեկնարկում է թեկնածության փուլը, որի ընթացքում ԿԳԱԾ-ի թիմը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու։ Խորհրդատվությունը կրում է շարունակական բնույթ և տրվում է ինչպես ընթացակարգերի և ուղեցույցների, այնպես էլ ԿԳԱԾ-ի թիմի այցերի տեսքով։ 
Հավաստագիր ստանալու համար դպրոցը պետք է իրականացնի մի շարք աշխատանքներ՝ ուշադրությունը սևեռելով՝

Հավաստագրման գործընթացը կարող է տևել մինչև 5 տարի՝ կախված դպրոցի՝ թեկնածության փուլում գտնվելու ժամանակահատվածից։

Հավաստագրման առաջին 3-5 տարում դպրոցն ունենում է ԱԲ-ի սկսնակ դպրոցի կարգավիճակ և շարունակաբար ուղղորդում ստանում ԿԳԱԾ-ի թիմի կողմից։ Հաջորդ տարիներին դպրոցը պարտավոր է պահպանել նախորդ փուլերի ձեռքբերումներն ու շարունակաբար բարելավել դրանք։