Լուրեր

07
Feb
2018

Փետրվարի 1-ին ավարտվեց Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրում մասնակիցների ներգրավման համամարզային և Արցախի երկրորդ փուլը, որը մեկնարկել էր 2017 թ․ դեկտեմբերի 13-ին։

Ծրագրում ներգրավվելու դիմում-հայտը լրացրեց և ներկայացրեց ՀՀ և Արցախի 256 մասնագետ-ուսուցիչ ութ առարկայի համար՝ հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, անգլերեն և ռուսերեն։

Ծրագրում մասնակիցների ներգրավումը կատարվում է ընդունելության փուլի երեք հիմնական ենթափուլերով՝ դիմում-հայտերի լրացման և հանձնման, առարկայական թեստավորման և հարցազրույցի։

«Այժմ ընթանում է ներկայացված դիմում-հայտերի ուսումնասիրությունը, որից հետո բոլոր այն դիմորդները, որոնք կհամապատասխանեն ընդունելության փուլի առաջին ենթափուլի պահանջներին, կհրավիրվեն առարկայական թեստավորման, որը կանցկացվի փետրվարի 18-ին՝ կենտրոնացված կարգով՝ երկու վայրում՝ Երևանում և Վանաձորում»,- ասաց ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի ղեկավար Հասմիկ Կյուրեղյանը՝ ավելացնելով, որ թեստավորման արդյունքների մասին ծանուցում կստանան թեստավորմանը մասնակցած բոլոր դիմորդները, իսկ այդ փուլը հաղթահարած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի, որի անցկացումը նախատեսվում է մարտի 12-30-ը։

Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի մասին

Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրը ուսուցիչների զարգացման նոր, միջազգային որակի, 10-11 ամիս տևողությամբ ծրագիր է՝ բաղկացած տեսական և գործնական դասընթացներից, որոնց մասնակցությունը պարտադիր է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում դասավանդել ցանկացող բոլոր ուսուցիչ-մասնագետների համար: Ծրագիրը մշակվել է Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։

Կարդալ ավելին
07
Feb
2018

Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրում 103 մասնակիցների ուսումնառությունը դեռ շարունակվում է։

Մասնակիցներն արդեն անցել են ուսումնառության գործընթացի կեսից ավելին՝ ավարտելով դեմառդեմ ու առցանց ուսումնառության հիմնական փուլը և թևակոխելով փորձաշրջանի փուլ, երբ նրանք դասավանդում են` փորձարկելով ծրագրի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում հետազոտական աշխատանք և համագործակցում անհատական մենտոր-խորհրդատուի հետ։

Հասկանալու համար, թե որքան հմտորեն, արդյունավետորեն ու նպատակային են մասնակիցները կիրառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, ինչպես նաև նրանց դասավանդումն ուղղորդելու և դրա կատաելագործմանն աջակցելու համար՝ հունվարի 22-ից փետրվարի 2-ը ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի ավագ փորձագետ-վերապատրաստողները շրջեցին ՀՀ բոլոր մարզերում և Ստեփանակերտում՝ դասալսելու ծրագրում ներգրավված 103 մասնակիցներին։

«Դասալսումները հնարավորություն տվեցին տեսնելու ծրագրի գործնական կիրառությունը, արձանագրելու ուսուցիչների մտածողության մեջ արմատական տեղաշարժեր և զգալու փոփոխությունների այն ծավալը, որը տեղի էր ունենում ծրագրի բոլոր մասնակիցների ջանքերով և բոլորիս աչքի առաջ։ Դասալսումներն ամրապնդեցին իմ վստահությունն առ այն, որ մենք շարժվում ենք ճիշտ ճանապարհով»,- ասաց ծրագրի փորձագետ-վերապատրաստող Լիլիթ Մինասյանը։

Հիշեցնենք, որ Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրն ուսուցիչների զարգացման նոր, միջազգային որակի, 10-11 ամիս տևողությամբ ծրագիր է՝ բաղկացած տեսական և գործնական դասընթացներից, որոնց մասնակցությունը պարտադիր է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում դասավանդել ցանկացող բոլոր ուսուցիչ-մասնագետների համար:

Ծրագրի մեկնարկից մինչև ավարտը բոլոր մասնակիցները հավաքում են թղթապանակ, որի կարևորագույն բաղադրիչը սեփական փորձառության հետազոտությունն է, որը նրանք իրականացնում են փորձաշրջանի փուլում։ Թղթապանակը բոլոր մասնակիցների վերջնական գնահատման և հավաստագրման հիմքն է։

Մասնակիցների հետազոտական աշխատանքների հանձնումը նախատեսվում է ս․ թ․ մարտին, իսկ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցների հավաստագրումը՝ ս․ թ․ հունիսին։

Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրում 103 մասնակիցների ուսումնառությունը դեռ շարունակվում է։

Մասնակիցներն արդեն անցել են ուսումնառության գործընթացի կեսից ավելին՝ ավարտելով դեմառդեմ ու առցանց ուսումնառության հիմնական փուլը և թևակոխելով փորձաշրջանի փուլ, երբ նրանք դասավանդում են` փորձարկելով ծրագրի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում հետազոտական աշխատանք և համագործակցում անհատական մենտոր-խորհրդատուի հետ։

Հասկանալու համար, թե որքան հմտորեն, արդյունավետորեն ու նպատակային են մասնակիցները կիրառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, ինչպես նաև նրանց դասավանդումն ուղղորդելու և դրա կատաելագործմանն աջակցելու համար՝ հունվարի 22-ից փետրվարի 2-ը ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի ավագ փորձագետ-վերապատրաստողները շրջեցին ՀՀ բոլոր մարզերում և Ստեփանակերտում՝ դասալսելու ծրագրում ներգրավված 103 մասնակիցներին։

«Դասալսումները հնարավորություն տվեցին տեսնելու ծրագրի գործնական կիրառությունը, արձանագրելու ուսուցիչների մտածողության մեջ արմատական տեղաշարժեր և զգալու փոփոխությունների այն ծավալը, որը տեղի էր ունենում ծրագրի բոլոր մասնակիցների ջանքերով և բոլորիս աչքի առաջ։ Դասալսումներն ամրապնդեցին իմ վստահությունն առ այն, որ մենք շարժվում ենք ճիշտ ճանապարհով»,- ասաց ծրագրի փորձագետ-վերապատրաստող Լիլիթ Մինասյանը։

Հիշեցնենք, որ Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրն ուսուցիչների զարգացման նոր, միջազգային որակի, 10-11 ամիս տևողությամբ ծրագիր է՝ բաղկացած տեսական և գործնական դասընթացներից, որոնց մասնակցությունը պարտադիր է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում դասավանդել ցանկացող բոլոր ուսուցիչ-մասնագետների համար:

Ծրագրի մեկնարկից մինչև ավարտը բոլոր մասնակիցները հավաքում են թղթապանակ, որի կարևորագույն բաղադրիչը սեփական փորձառության հետազոտությունն է, որը նրանք իրականացնում են փորձաշրջանի փուլում։ Թղթապանակը բոլոր մասնակիցների վերջնական գնահատման և հավաստագրման հիմքն է։

Մասնակիցների հետազոտական աշխատանքների հանձնումը նախատեսվում է ս․ թ․ մարտին, իսկ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցների հավաստագրումը՝ ս․ թ․ հունիսին։

Կարդալ ավելին
31
Jan
2018

Շարունակվում է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների ղեկավար կազմի  մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի մշակումը, որը մինչև 1 տարի տևողությամբ անվճար տեսական և գործնական դասընթացների շարք է, որի նպատակը ԱԲ-ի դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների գիտելիքների, հմտությունների և ունակությունների զարգացումն ու 21-րդ դարի դպրոցների կառավարման մոտեցումների մատուցումն է։

Ծրագրի մշակումն իրականացնում է «Այբ» կրթական հիմնադրամը միջազգային գործընկերոջ՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։

Ծրագրի մշակման աշխատանքների շրջանակում հունվարի 22-23-ին Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների զարգացման և համակարգման բաժնի թիմը գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ հանդիպումներ ունեցավ (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի՝ տնօրենների զարգացման գծով առաջատար մասնագետների հետ։

Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին և հստակեցվեցին ծրագրի բովանդակությունը, նպատակներն ու ղեկավար կազմի զարգացման ուղղությունները, որոնք հիմնականում վերաբերում են դպրոցի բարելավմանն ուղղված տեսլականի և ռազմավարության մշակմանը, համակարգային փոփոխությունների կառավարմանը,  ծնողների և համայնքի հետ համագործակցության ծավալմանը, թիմերի առաջնորդմանը, արդյունավետ հաղորդակցության վարմանը, ինքնազարգացմանը և այլն։

«Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագրի ներդրման շրջանակում մենք ստեղծում ենք նոր դպրոցական ցանց և ուսուցչական համայնք, սահմանում դասավանդման, ուսումնառության և ֆիզիկական միջավայրի ավելի բարձր պահանջներ ու չափանիշներ, և դպրոցների ղեկավար կազմերը չեն կարող անմասն մնալ այս նոր ձևավորվող կրթական իրականությունից։ Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների ղեկավար կազմի մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրը նպատակ ունի ձևավորելու դպրոցների արդյունավետ ղեկավարներ, որոնք հանդես կգան որպես իրենց դպրոցների առաջնորդներ և հանձնառու կլինեն շարունակական զարգացման»,- նշեց «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սոնա Կոշեցյանը, որը նաև Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների զարգացման և համակարգման բաժնի ղեկավարն է։

Ծրագրի մշակումը նախատեսվում է ավարտել 2018 թ․ գարնանը։ Ծրագիրը պաշտոնապես կմեկնարկի ս․թ․ մայիսին։

fJ1rzw

Կարդալ ավելին
13
Dec
2017

Այսօր մեկնարկում է Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրում մասնակիցների ներգրավման նոր փուլը, որին դիմելու վերջնաժամկետը փետրվարի 1-ն է:

Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրն ուսուցիչների զարգացման նոր, միջազգային որակի, 10-11 ամիս տևողությամբ ծրագիր է՝ բաղկացած տեսական և գործնական դասընթացներից, որոնց մասնակցությունը պարտադիր է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում դասավանդել ցանկացող բոլոր ուսուցիչ-մասնագետների համար:

Այն իրականացվում է դեմառդեմ և առցանց ուսումնառությամբ: Ծրագրի մեկնարկից մինչև ավարտը բոլոր մասնակիցները հավաքում են թղթապանակ և կատարում հետազոտություն, որը նրանց վերջնական գնահատման և հավաստագրման հիմքն է։

Ծրագրին մասնակցելու դիմում-հայտը հասանելի է այստեղ։ Ծրագրին դիմելու փուլերին ու քայլերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Նոր փուլին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր՝

• ունեն մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա մանկավարժական ստաժ և դասավանդում են / ցանկանում են դասավանդել հետևյալ առարկաներից մեկը՝ ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, հայոց պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, անգլերեն և ռուսերեն.

• սովորում են բակալավրիատի կամ մագիստրատուրայի վերջին կուրսում՝ նշված առարկաներից որևէ մեկի մասնագիտացմամբ՝ մանկավարժական որակավորման հնարավորությամբ։

Մասնակիցների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային կարգով՝ առաջին հերթին ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներից։ Այնուհետև նրանց ներգրավումը կկատարվի հետևյալ առաջնահերթությամբ՝ ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներին մոտ բնակավայրերից, տվյալ մարզից, հարևան մարզերից և Երևանից։ Նշենք, որ երևանաբնակ դիմորդները կարող են մասնակցել ընդունելության փուլերին, միայն եթե պատրաստ են ծրագիրն ավարտելուց հետո աշխատել ՀՀ մարզային և Արցախի դպրոցներում։ Հավասար պայմանների դեպքում առաջնահերթություն կտրվի մարզերից դիմորդներին:

Մասնակցությունը ծրագրին անվճար է բոլոր մասնակիցների համար։ 

Առարկայական քննություններին նախապատրաստվելու ամբողջական ուղեցույցները՝​

Հայոց լեզու և գրականություն
Հայոց պատմություն
Քիմիա
Ֆիզիկա
Կենսաբանություն
Մաթեմատիկա
Անգլերեն
Ռուսերեն

Կարդալ ավելին
23
Nov
2017

Այսօր «Այբ» կրթական հիմնադրամը և Հայաստանի մանուկներ  հիմնադրամը (COAF) իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակում ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր։

Կողմերը կհամագործակցեն «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Արարատյան բակալավրիատ» (ԱԲ) հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված ծրագրի և շահառու համայնքներում Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի շրջանակում։

Հուշագիրը, մասնավորապես, ուղղված է գործող ծրագրերի և նախաձեռնությունների շրջանակում երկու հիմնադրամների միջև փորձի փոխանակմանը, համատեղ մեթոդական ուղեցույցների, կրթական և վերապատրաստման գործիքների մշակմանն ու կիրառմանը, փորձագիտական և մասնագիտական ներուժի և առկա այլ ռեսուրսների օգտագործման հնարավորության դիտարկմանը, Լոռու մարզի Դեբետ համայնքում կառուցվող ՍՄԱՐԹ կենտրոնում, իսկ հետագայում՝ նաև այլ մարզերի ՍՄԱՐԹ կենտրոններում համատեղ միջոցառումների իրականացմանը, ինչպես նաև Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցներում, այդ թվում` Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերում դպրոցների զարգացման գործընթացներին աջակցություն ցուցաբերելուն։

«Այբ» կրթական հիմնադրամի անունից հուշագիրը ստորագրեց գործադիր տնօրեն Սոնա Կոշեցյանը, իսկ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի անունից՝ գործադիր տնօրենի  պաշտոնակատար Իննեսա Գրիգորյանը։

««Այբ» կրթական հիմնադրամի և Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի տարաբնույթ կրթական ծրագրերի նպատակն է՝ նպաստել առավել մրցունակ և պատասխանատու սերնդի ձևավորմանը և այդպիսով մեր ներդրումն ունենալ մեր երկրի զարգացման գործում։ Լիահույս եմ, որ մեր ներդրած համատեղ ջանքերը մոտ ապագայում տեսանելի արդյունքներ կարձանագրեն»,- նշեց «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սոնա Կոշեցյանը։

«Ըստ չինական հայտնի ասացվածքի՝ եթե պլաններ ես կազմում մեկ տարվա համար, ապա բրինձ ցանիր, եթե պլաններ ես կազմում տասնամյակի համար, ծառեր տնկիր, իսկ եթե պլանավորում ես կյանքիդ ողջ ժամանակահատվածը, ապա կրթիր մարդկանց, ներդրում կատարիր կրթության մեջ։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն ու «Այբ» կրթական հիմնադրամը միավորված են հենց այս գաղափարախոսության շուրջ, հավատում են դրան և սույն հուշագրի ստորագրմամբ ևս մեկ կարևոր քայլ են կատարում՝ ուղղված մեր երկրի կրթական բարեփոխումներին»,- ասաց Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի  պաշտոնակատար Իննեսա Գրիգորյանը։

Հուշագրի ստորագրմանը ներկա էին Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի տնօրեն Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանը, Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի հիմնադիր և խորհրդի ատենապետ, դոկտոր Գարո Արմենը և երկու հիմնադրամների ներկայացուցիչները։

Կարդալ ավելին
17
Nov
2017

Նոյեմբերի 15-16-ին Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի ղեկավար Թոմ Սամուելյանը և կենտրոնի ճանաչման մասնագետ Ռուզաննա Մայիլյանը մասնակցեցին Մեծ Բրիտանիայի Էդինբուրգ քաղաքում անցկացվող Միջազգային դպրոցների խորհրդի տարեկան գիտաժողովին (CIS)։

Այս տարի գիտաժողովին մասնակցեցին 800-ից ավելի դպրոցներ և համալսարաններ աշխարհի 70-ից ավելի երկրից, այդ թվում՝ Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Նիդեռլանդներից, Ավստրիայից, Շվեյցարիայից և այլն։

Գիտաժողովի շրջանակում Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի ներկայացուցիչներն ավելի քան 50 համալսարանի ներկայացրին «Արարատյան բակալավրիատ» հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված որակավորումը և «Այբ» դպրոցը որպես որակավորումն առաջարկող առաջին կրթօջախը Հայաստանում։

«Այս երկօրյա գիտաժողովը հիանալի հնարավորություն ընձեռեց մեզ ոչ միայն կապեր ստեղծելու այլ դպրոցների և մասնավորապես համալսարանների հետ և մասնակցելու մասնագիտական զարգացմանն ուղղված տարատեսակ հանդիպումների, այլև միջազգային կրթական հանրությանը ներկայացնելու «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը՝ այդպիսով նաև խթանելով որակավորման միջազգային ճանաչումը աշխարհի առաջատար համալսարանների կողմից»,- նշեց Ռուզաննա Մայիլյանը։

Արարատյան բակալավրիատի մասին

Արարատյան բակալավրիատը հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագիր է, որը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից: Այն կոչված է մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու ՀՀ բոլոր աշակերտներին՝ ապահովելով կրթության որակի և ավարտական գնահատականների ու դիպլոմի և՛ տեղական, և՛ միջազգային ճանաչում։ ԱԲ-ը կգործի պետական կրթական ծրագրին զուգահեռ:

ԱԲ ծրագրով առաջին դպրոցները (ՀՀ մարզերի և Արցախի) իրենց գործունեությունը կսկսեն 2018 թ․ սեպտեմբերի 1-ից։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ՝ ծրագրի միջազգային գործընկերներ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության» կենտրոնի (Cambridge Assessment International Education, Cambridge University) և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի (UCL Institute of Education) հետ համագործակցությամբ։

Կարդալ ավելին
10
Oct
2017

Հոկտեմբերի 9-ին առաջին անգամ Հայաստանում էր աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկի՝ Քեմբրիջի համալսարանի Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ՛Սալիվանը:

Պրն Սալիվանի այցի նպատակն էր՝ ամփոփել «Արարատյան բակալավրիատ» (ԱԲ) հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված ծրագրի շրջանակում «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ եռամյա համագործակցության արդյունքները և քննարկել հետագա ծրագրերը։

Հիշեցնենք, որ համագործակցության շրջանակում Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնը տրամադրում է աջակցություն ԱԲ-ի հայալեզու քննությունների մշակման և ԱԲ-ի քննական որակավորումների միջազգային ճանաչման գործում։

Մեկօրյա այցի ընթացքում Մայքլ Օ՛Սալիվանը շրջեց ԱԲ ծրագիրն առաջարկող առաջին կրթօջախում՝ «Այբ» դպրոցում՝ ծանոթանալով դպրոցի առօրյա կյանքին, տեխնիկական հնարավորություններին, ինչպես նաև աշակերտների կողմից իրականացվող հանրօգուտ ծրագրերին:

Այնուհետև Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնի գործադիր տնօրենը հանդիպում ունեցավ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որն ընդգծեց, որ «Այբ» կրթական հիմնադրամի ու ծրագրի միջազգային գործընկեր Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնի համագործակցությունը Հայաստանին կօգնի նոր թափ հաղորդելու հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, որոնց նպատակն է միջազգային չափանիշներին համապատասխանող որակյալ կրթություն տրամադրել աշակերտներին: «Այս նպատակի իրականացման գործում կարևոր է Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում Արարատյան բակալավրիատի ներդրումը՝ միտված հայկական կրթական լավագույն ավանդույթների և ժամանակակից կրթության առաջատար փորձի հիման վրա միջազգային ճանաչելի և մրցունակ համակարգի ձևավորմանը»,- նշեց ՀՀ նախագահը:

Մայքլ Օ՛Սալիվանն ասաց, որ Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնն աշխատում է աշխարհի բազմաթիվ երկրների կրթական համակարգերի բարեփոխման ուղղությամբ՝ լավագույն փորձի տեղայնացմամբ և ոչ թե կրկնօրինակմամբ: Նրա խոսքով՝ Հայաստանում ստեղծված են լավագույն հիմքերը նման բարեփոխումների իրականացման համար: «Հայաստանում՝ ի դեմս «Այբ» կրթական հիմնադրամի, մենք ունենք լավ գործընկեր, որի հետ համագործակցությամբ հնարավոր է իրականացնել անհրաժեշտ բարեփոխումները»- նշեց Մայքլ Օ՛Սալիվանը:

Կարդալ ավելին
06
Oct
2017

Շարունակվում են Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների տնօրենների զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքները: Ծրագիրը մշակվում է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ:

Այս նպատակով հոկտեմբերի 3-6-ը Հայաստանում էին ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի վերապատրաստման գծով մասնագետներ, ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի՝ տնօրենների զարգացման և առաջնորդության ծրագրերի տնօրեն Ջոնաթան Դեյլը և խորհրդատու  Թոնի Ռիչարդսոնը, ովքեր երկու օր՝ հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին, շրջեցին Կոտայքի, Լոռու, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզերում: Մարզային այցերի ընթացքում նրանք հանդիպում-քննարկումներ ունեցան Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) թեկնածու դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների հետ՝ համատեղ մշակելու ԱԲ-ի դպրոցների տնօրենների զարգացման ծրագիրը:

Հանդիպումները բաղկացած էին երկու մասից։ Առաջին մասում մասնագետները ներկայացրին համաշխարհային հետազոտությունների արդյունքները տնօրենի դերի և դպրոցի արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ, իսկ երկրորդ մասում ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցների տնօրեններն ու փոխտնօրենները քննարկումների միջոցով ներկայացնում էին հայկական դպրոցի տնօրինության դերն ու աշխատանքների ոլորտները:

Մասնագետների խոսքով՝ իրենց համար հատկապես ոգևորիչ էր տեսնել, որ, չնայած ֆիզիկական միջավայրի խնդիրներին, Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցներում կան իրենց գործի նվիրյալ տնօրեններ ու ուսուցիչներ, որոնք պատրաստ են փոփոխությունների:

Հանդիպումների արդյունքները կամփոփվեն առաջիկայում, և դրանց հիման վրա կմշակվեն դպրոցների տնօրինության ստանդարտներն ու զարգացման ծրագրի նախնական տարբերակը:

Մարզային այցերի ավարտից հետո մասնագետները հոկտեմբերի 6-ին հանդիպում ունեցան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Դավիթ Սահակյանի հետ: Հանդիպմանը ներկա էր նաև «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սոնա Կոշեցյանը:

Հանդիպման հիմնական նպատակն էր հասկանալ նախարարության տեսակետը հայկական դպրոցների կառավարման, տնօրինության ստանդարտների և դերի վերաբերյալ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց  Հայաստանի կրթության զարգացման տեսլականը, մասնավորապես՝ Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) դերն ու տնօրենների զարգացման ծրագրի կարևորությունն այդ գործում:

ԱԲ-ի դպրոցների տնօրենների զարգացման ծրագրի մշակումը նախատեսվում է ավարտել 2018 թվականի գարնանը: Այս ուղղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են ս. թ. ամռանը:

Կարդալ ավելին
26
Jul
2017

«Այբ» կրթական հիմնադրամի պաշտոնական հրավերով Հայաստանում է Մեծ Բրիտանիայի Վեստմինստերի դպրոցի տնօրեն Փատրիկ Դերհամը։

Պրն Դերհամի այցը Հայաստան կազմակերպվել է ՀՀ դպրոցներում «Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագրի ներդրման շրջանակում՝ համագործակցության և փորձի փոխանակման նպատակով։

Հայաստանում գտնվելու օրերին` հուլիսի 27-ից օգոստոսի 2-ը, պրն Դերհամը կայցելի «Այբ» դպրոց, ինչպես նաև «UWC Դիլիջան» միջազգային քոլեջ, Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց, «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն և Հայաստանի ամերիկյան համալսարան՝ ծանոթանալու Հայաստանի կրթական ոլորտում իրականացվող նորարար ծրագրերին և բարեփոխումներին։

Վեստմինստերի դպրոցի մասին
Վեստմինստերի դպրոցը հիմնվել է 11-12-րդ դարերում։ Այսօր այն Մեծ Բրիտանիայի ամենահեղինակավոր և առաջատար դպրոցներից մեկն է, որի շրջանավարտների շուրջ 50%-ն ընդունվում է Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համալսարաններ։ Դպրոցը հայտնի է նաև նրանով, որ շրջանավարտների թվում են մի շարք ճանաչված քաղաքական գործիչներ, մասնավորապես՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետներից վեցը։

Արարատյան բակալավրիատի մասին
Արարատյան բակալավրիատը (ԱԲ) միջազգայնորեն ճանաչված հայալեզու կրթական ծրագիր է, որը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և լրամշակվել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում։ 2016 թ․ ՀՀ կառավարությունը Արարատյան բակալավրիատը ճանաչեց որպես պետական հանրակրթական ծրագիր Հայաստանում։

Նույն թվականին Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալությունը (UK NARIC) ԱԲ-ը համազոր ճանաչեց բրիտանական GCE A Level և ամերիկյան Advanced Placement խորացված մակարդակի դպրոցական որակավորումներին, իսկ 2017 թ․ ԱԲ-ն ավելացվեց Միացյալ Թագավորության բուհական ընդունելության միասնական համակարգում՝ «Համալսարանների և քոլեջների ընդունելությունների ծառայություն» (UCAS) կազմակերպության oտարերկրյա միջազգային որակավորումների ցանկում՝ Միջազգային բակալավրիատի (International Baccalaureate), Եվրոպական բակալավրիատի (European Baccalaureate) և համաշխարհային մակարդակով այլ առաջատար կրթական որակավորումների շարքում։

2018 թ․ սեպտեմբերի 1-ից Արարատյան բակալավրիատը կներդրվի ՀՀ մարզերի և Ստեփանակերտի մի շարք ավագ դպրոցներում։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ՝ ծրագրի միջազգային գործընկերների՝ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի (Cambridge International Examinations, Cambridge University) և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի (UCL Institute of Education) հետ համագործակցությամբ։

Կարդալ ավելին
02
Jun
2017

«Արարատյան բակալավրիատը բյուրեղացնում է ամբողջ հայ դպրության պատմությունը, որովհետև կարևորագույն խնդիր է, թե ինչպիսի մարդ ես դաստիարակում, ինչպիսի արժեքներով ես նրան զինում: Այդ մարդիկ պետք է լինեն մեր ապագան կերտողները և պատասխանատվություն ստանձնողները»։

Այս մասին Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ)  տնօրեն Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանն ասաց բացման խոսքում՝ մայիսի 30-ին Մատենադարանի նիստերի դահլիճում կայացած հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպվել էր ամփոփելու ԿԳԱԾ-ի անցած ճանապարհը, ազդարարելու «Արարատյան բակալավրիատ» նոր կրթական ծրագրով դպրոցների ցանցի ստեղծման մեկնարկը և ներկայացնելու ծրագրին միացող առաջին դպրոցները՝ ՀՀ մարզերից և Արցախից:

Միջոցառմանը նաև ներկա էին և խոսքով հանդես եկան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի ժ/պ Լևոն Մկրտչյանը և ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։

«2014 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ նախագահը Գյումրիում հայտարարեց ԿԳԱԾ-ի սկիզբը, և սկսվեցին աշխատանքները։ Այս ընթացքում մենք ոչ միայն կարողացանք Արարատյան բակալավրիատի առարկայական ծրագրերը լիովին համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին, այլև մշակել այդ չափանիշներին համախատասխան ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիր։ Բացի դրանից, մենք 2,5 տարվա ընթացքում՝ արագագույնը պատմության մեջ, հասել ենք նրան, որ Հայաստանն այսօր անցկացնում է քննություններ, որոնք միջազգայնորեն ճանաչված են, և որոնք ունեն մի շատ կարևոր և բացառիկ առանձնահատկություն՝ այդ քննությունները հարերենով են»,- ասաց տեր Մեսրոպը՝ ևս մեկ անգամ շեշտելով, որ ԱԲ-ը հայալեզու և հայաշունչ ծրագիր է, որն ամբողջությամբ մշակվել է Հայաստանում, հայ մասնագետների կողմից։

Ծրագիրը ներդրվելու է ՀՀ մարզերի և Արցախի 21 ավագ դպրոցներում (20-ը՝ ՀՀ մարզերում, և մեկը՝ Արցախում)։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը կներդրվի ՀՀ բոլոր ավագ դպրոցներում։

Ինչպես նշեց Մեսրոպ քհն. Արամյանը, իրենք պետք է ընտրեին 21 դպրոց, սակայն ընտրվեց երկու անգամ ավելի շատ: Դա, ըստ նրա, խոսում է այն մասին, որ մեր մարզերում և Արցախում կան որակյալ կադրեր և մի շատ կարևոր հանգամանք՝ նվիրվածություն և հավատ սեփական ապագայի հանդեպ:  «Ծրագիրը մեկնարկում է մարզերից, որպեսզի մեր բոլոր երեխաներին լավագույն կրթության հնարավորություն տանք»,- ասաց նա: «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն ապահովում է կրթության որակի խնդիր, որը կազմված է երեք հիմնական բաղադրիչներից՝ գիտելիք, հմտություն և դաստիարակություն: Եթե այս երեքը միասին չի լինում, հնարավոր չէ կրթության որակի մասին խոսել»,- նշեց ԿԳ նախարար Լևոն Մկրտչյանը:

Միջոցառման ընթացքում ՀՀ ԿԳ նախարարը շնորհակալագրեր հանձնեց Արարատյան բակալավրիատի 21 թեկնածու դպրոցների 12 ուսուցչի, ովքեր բարձր արդյունքներ էին գրանցել ԱԲ-ի առարկայական քննություններին:

Ապա ՀՀ նախագահը շնորհակալագրեր հանձնեց ԱԲ-ի թեկնածու լավագույն դպրոցներին, որոնք մասնակցել էին ԱԲ-ի դպրոցական ցանցի ստեղծմանը և առարկայական քննություններում արձանագրել բարձր արդյունքներ:

«Տարիներ շարունակ մենք խոսել ենք այն մասին, որ Հայաստանի ապագայի համար ամենակարևորը կարող են լինել լավագույն կրթությունը, գիտելիքահեն տնտեսությունը և բարձր տեխնոլոգիաները: Ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք վաղուց ձևավորել ենք համաձայնություն, հասարակական կարծիք, և այդ նպատակների շուրջ այլևս մեր հասարակության մեջ տարաձայնություններ չկան: Այսօր Արարատյան բակալավրիատի միջոցով մենք տալիս ենք պատասխանն այն հարցի, թե ինչպես է անհրաժեշտ իրականացնել այս վեհ և լավ նպատակը: Արարատյան բակալավրիատը կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր է, ուստի այն հետևողականորեն ներդնելու ենք մեր հանրապետությունով մեկ: Այսօր, փաստորեն, մենք ազդարարեցինք այդ աշխատանքի առաջին փուլի մեկնարկը»,- եզրափակելով միջոցառումը՝ ասաց ՀՀ նախագահը։

Միջոցառման ավարտին «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժ/պ Սոնա Կոշեցյանը և ՀՀ կրթության և գիտության փոխնախարար Դավիթ Սահակյանը հավաստագրեր շնորհեցին այս տարի Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների թեկնածության փուլում ներգրավված բոլոր 21 դպրոցներին։ Նախատեսվում է, որ այս դպրոցներում Արարատյան բակալավրիատով ուսուցումը կսկսվի արդեն 2018 թ. սեպտեմբերից։

Կարդալ ավելին
14
Apr
2017

Ապրիլի 10-ին ավարտվեց Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրում ուսուցիչների ներգրավման առաջին փուլը, որը մեկնարկել էր մարտի 15-ին։

Հայաստանում նմանը չունեցող զարգացման այս ծրագրին, որը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ Անգլիայի հեղինակավոր կրթական հաստատության՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ համագործակցությամբ, մասնակցելու դիմում-հայտ է ներկայացրել շուրջ 300 մասնագետ Հայաստանից և Արցախից: 

Այս փուլում ծրագրին մասնակցելու դիմում-հայտ կարող էին ներկայացնել միայն նրանք, որոնց դասավանդման կամ մասնագիտացման առարկաներն են հետևյալ վեցը՝ հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա և կենսաբանություն։

Այժմ դիմում-հայտերն ուսումնասիրվում, խմբավորվում ու դասակարգվում են: Բոլոր այն դիմորդները, ովքեր կբավարարեն դիմումի փուլի ընտրության չափանիշները, առաջիկա օրերին կտեղեկացվեն առարկայական թեստավորման մանրամասների մասին։ Առարկայական թեստավորումը կանցկացվի ապրիլի 23-ին՝ կենտրոնացված կարգով։

Հիշեցնենք, որ ուսուցիչների ներգրավումը ծրագրում կատարվելու է մրցութային կարգով, և առաջնահերթությունը տրվելու է ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներից դիմորդներին,  ինչը պայմանավորված է այդ դպրոցների՝ որպես ԱԲ-ի դպրոց հավաստագրման պայմաններով։ Այնուհետև ուսուցիչների ներգրավումը կկատարվի հետևյալ առաջնահերթությամբ՝ ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներին մոտ բնակավայրերից, տվյալ մարզից, հարևան մարզերից, Երևանից։

ԱԲ-ի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրը 10-11 ամիս տևողությամբ անվճար զարգացման ծրագիր է, որը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։ 

Ծրագիրն իրականացվում է դեմ առ դեմ հանդիպումներով և առցանց ուսումնառությամբ։ Առաջին հատվածը (20-21 շաբաթ) ներառում է 3 դեմ առ դեմ հանդիպում՝ յուրաքանչյուրը 2-3 օր, իսկ երկրորդ հատվածը (20 շաբաթ) փորձաշրջան է, երբ ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչները դասավանդում են` փորձարկելով ծրագրի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, և համագործակցում իրենց կցված մենտոր-խորհրդատուի հետ։ Փորձաշրջանի ընթացքում ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչներն իրականացնում են նաև հետազոտական աշխատանք, որը նրանց գնահատվող թղթապանակի կարևորագույն բաղադրիչն է:

Կարդալ ավելին
07
Apr
2017

Մարտի 31-ից ապրիլի 1-ը Աղվերանում տեղի ունեցավ «Այբ» ուսուցչական երրորդ համաժողովը՝ Հայաստանում յուրօրինակ կրթական միջոցառում, որին այս տարի առաջին անգամ մասնակցեցին ոչ միայն Երևանի «Այբ» և Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցների ուսուցիչները, այլև ՀՀ մարզային 11 դպրոցների՝ Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ) թեկնածու ավելի քան 20 ուսուցիչ։ Ընդհանուր առմամբ՝ համաժողովին մասնակցեց 100-ից ավելի ուսուցիչ։«Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցների ուսուցիչներին հրավիրելու նպատակն էր խթանել այդ դպրոցների և «Այբ»-ի դպրոցների ուսուցիչների միջև փորձի փոխանակումն ու շփումները, նրանց ծանոթացնել ԱԲ-ի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ծրագրով անցած համայնքի և նրանց  հետազոտական աշխատանքների հետ»,- ասաց ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման բաժնի ղեկավար և համաժողովի համակարգող Հասմիկ Կյուրեղյանը` նշելով, որ հետագայում նախատեսվում է կազմակերպել և անցկացնել առանձին Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների համաժողով:Երկօրյա համաժողովի առաջին օրվա ընթացքում քննարկվեցին մի շարք արդի կրթական թեմաներ, իսկ երկրորդ օրվա ընթացքում՝ գլխավորապես «Այբ»-ին առնչվող համայնքաշինական բնույթի հարցեր։ Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցների ուuուցիչները մասնակցեցին համաժողովի առաջին օրվան և առավել տպավորված էին համաժողովի հատուկ հյուր՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի կրթության գծով ավագ մասնագետ դոկտոր Յացեկ Բրանտի ելույթով, որի թեման էր՝ «ի վերջո, ի՞նչ է կրթությունը»։ Քննարկումն անցավ հետաքրքիր փոխներգործուն ձևաչափով՝ ներգրավելով ներկաներին:Բացի քննարկումներից՝ Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու ուսուցիչները նաև մասնակցեցին աշխատանքային հանդիպումների, ազդաներկայացումների, նախագծերի ներկայացման, պանելային նիստի։ Նրանց համար հատկապես ոգևորիչ էր շուրջ երկու ժամ տևած պանելային նիստը, որի խոսնակներն էին Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) տնօրեն Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանը, ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար, «Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Դավիթ Փախչանյանը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Դավիթ Սահակյանը և Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տնօրեն Արամ Մեհրաբյանը: Նիստը վարեց «Այբ» դպրոցի տնօրեն Արամ Փախչանյանը։ Պանելային նիստը բոլոր ներկաներին մտորելու առիթ տվեց այն մասին, թե առհասարակ ինչպիսին պետք է լինի կրթությունը, որպեսզի նպաստի աշակերտների համակողմանի զարգացմանը և ոչ թե վերածվի «բանտի»՝ սահմանափակելով և խոչընդոտելով նրանց զարգացումը։Համաժողովի առաջին օրվա ավարտին զրուցեցինք նաև ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցների ուսուցիչների հետ՝ հասկանալու, թե ինչ տպավորություններով են հեռանում՝ հաշվի առնելով, որ առաջին անգամն էր, որ Հայաստանում մասնակցում էին ուսուցիչների լավագույն փորձի ու գիտելիքների խտացման ու փոխանակման լայնածավալ ու հագեցած նմանատիպ միջոցառման։ Բոլոր պատասխանները ճառագում էին մեծ հավատ «Այբ»-ի առաքելության նկատմամբ և մեծ հույս Արարատյան բակալավրիատի հանդեպ: Ահա դրանցից մի քանիսը.Համաժողովի մասնակցությունն ինձ ոգևորեց։ Ես տեսա և զգացի, թե որքան լուրջ մոտեցումներ և քննարկումներ կան կրթության շուրջ: Հասկացա, որ մեր երկրում մի նոր մոտեցում և վերաբերմունք է ցուցաբերվում դեպի կրթությունը՝ սովորել ցանկացողին` ամեն ինչ, սովորեցնող ուսուցչին` ազատ և անկաշկանդ գործունեություն:Ինձ հատկապես դուր եկավ աշակերտների՝ Արարատյան բակալավրիատում կիրառվող գնահատման համակարգը: Ես վաղուց էի երազում, որ ինձ` որպես ուսուցչի, չպարտադրվեն ընթացիկ և այլ բաղադրիչ միավորային գնահատականներ: Ըստ իս` պարտադիր պետք է լինի միայն վերջնական արդյունքը:Հաճելիորեն դուր եկան «Այբ» դպրոցների ուսուցիչների պայծառ, լուսավոր, ժպտացող դեմքերը և գոհունակ վերաբերմունքը իրենց արած գործի նկատմամբ: Կուզենայի, որ բոլոր ուսուցիչները այդպես գոհ ու բավարարված լինեն իրենց աշխատանքից: 

Էլմիրա ԱմիրաղյանՆոյեմբերյանի ավագ դպրոց 

«Այբ»  ուսուցչական համաժողովը հետաքրքիր շփումների և քննարկումների հնարավորություն տվեց: Եղան հանդիպումներ, որոնք պարզաբանեցին այնպիսի հարցեր, որոնց լուծման ճանապարհը դժվարանում էինք գտնել: Հատկապես հետաքրքիր էր պանելային քննարկումը, որի ոգևորիչ  մթնոլորտը վարակեց բոլորին և անհամար գաղափարների ծնունդ տվեց: Յուրահատուկ էր քննարկումների կազմակերպման ձևը. տարբեր խմբեր քննարկում էին տարբեր թեմաներ:Համաժողովի մթնոլորտն ինքնին տոնական ու ոգևորող էր, շփումները՝ հետաքրքիր, զարմանալի, ուսանելի: Համաժողովի շնորհիվ գտանք շատ համախոհներ, ոգևորվեցինք «Այբ»-ի ուսուցիչների օրինակով, ստացանք դրական լիցքեր ու հետագա գործունեության համար մեծ էներգիա:Թարո Հակոբյան Վայքի ավագ դպրոց 

Համաժողովն ինձ տվեց ոգևորություն ու է՛լ ավելի մեծ ցանկություն՝ միանալու «Այբ»-ի ընտանիքին՝ Արարատյան բակալավրիատի միջոցով։ Թեմաները, որ քննարկվեցին, մշտապես եղել են իմ ուշադրության կենտրոնում, բայց անչափ հետաքրքիր էր մոտեցումը, ծանոթ հարցերի՝ այլ պրիզմայով վերլուծությունը:Անչափ ոգևորիչ էին հավաքվածների լուսավոր դեմքերը՝ վարակված լավատեսությամբ, իրենց երազանքներին հավատարիմ լինելը, վստահությունն այն ամենի նկատմամբ, ինչին ձգտում են, կարծիքների բազմազանությունը, շատ լուրջ գործը թեթևությամբ ու հաճույքով անելը, ընկերային հարաբերությունները, մտքի, կարծիքի ազատությունը ու էլի շատ բան, ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ ՇԱՏ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՆՔ:Նաիրա ԹադևոսյանԳյումրու ավագ դպրոց 

Մեզ ամենից շատ հետաքրքրեցին պանելային նիստի բանախոսների հարցադրումները, նրանց մոտեցումները կրթության տեսլականին: Ոգևորիչ են «Այբ» շարժումը, մթնոլորտը:Ալլա ՍահակյանԱյնթապի թ. 2 միջնակարգ դպրոց 

Շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալ այն դպրոցների ուսուցիչների հետ, որոնք ևս ընդգրկվել են «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրում, և որոնց չէինք ճանաչում։ Այս համաժողովի ընթացքում մեր շատ հարցերի պատասխաններ ստացանք և, որ ամենակարևորն է, ոգևորվեցինք, հեքիաթներին հավատացինք․կաշխատենք մեր հեքիաթներն էլ ներմուծել «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի մեջ։Սեդա ԹունյանՍտեփանավանի Հովհաննես Թումանյանի անվան ավագ դպրոցԱյն ավյունը, այն թարմությունը, որ տեսա այսօր այստեղ, ինձ ոգևորեց։ Ինձ հարցնում են․ «Ինչո՞ւ եք ընդգրկվում «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրում»։ Այսօր այստեղ ներկա գտնվելով՝ կրկին համոզվեցի, որ դա ճիշտ է։ Միշտ պետք է առաջ գնալ, հատկապես եթե կոչումիդ մեջ ես, նվիրյալ ես, ուզում ես, որ գործդ ծաղկի, ու որ քեզնից հետո լավ բան թողնես, իսկ սերնդի հետ աշխատանքը ամենաերախտավոր աշխատանքն է։ Գայանե Սաֆարյան Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թ. 5 ավագ դպրոց 

Ինձ հատկապես դուր եկավ աշակերտների գնահատման հետ կապված ձեր փորձը, ինչը շատ ցանկալի է կիրառել նաև հանրակրթական մյուս հաստատություններում։ Ինձ ոգևորեցին ձեր ուսուցչական համայնքի միջև առկա փոխհարաբերությունները, այն, որ ձեր ուսուցիչները շատ ուրախ և հպարտ են ուսուցիչ լինելու համար... ժպտում են, և ակնհայտ է, որ դա ներքին մղում է։ Ոչ միայն շուկան է մրցակցություն պահանջում, այլ նաև կրթության ոլորտը։ Նույն չափորոշիչով տարբեր ձևերով, ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ առաջ գնալը կբերի համակարգի ընդհանուր առողջացմանը։Հասմիկ Հայրապետյան Հրազդանի թիվ 1 ավագ դպրոց

Կարդալ ավելին
15
Mar
2017

Այսօր մեկնարկում է «Արարատյան բակալավրիատ» (ԱԲ) հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված ծրագրի՝ ուսուցիչների համար ամենաերկար սպասված փուլը․ սկսվում է նրանց ներգրավումը Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման ծրագրում։ 

Ծրագրին մասնակցելու դիմում-հայտը հասանելի է այստեղ։ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը տևում է 10-11 ամիս և իրականացվում դեմ առ դեմ հանդիպումներով ու առցանց ուսումնառությամբ, որի մեկնարկից մինչև ավարտը բոլոր մասնակից ուսուցիչները հավաքում են թղթապանակ և կատարում հետազոտություն, որը նրանց վերջնական գնահատման և հավաստագրման հիմքն է։Ծրագրին կարող են դիմել այն անձինք, ովքեր՝•    ունեն մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա մանկավարժական ստաժ, •    դասավանդում են հետևյալ առարկաներից մեկը՝ ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, հայոց պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, •    սովորում են մագիստրատուրայի վերջին կուրսում՝ նշված առարկաներից որևէ մեկի մասնագիտացմամբ՝ մանկավարժական որակավորման հնարավորությամբ։Ուսուցիչների ընդունելությունը ծրագրին կատարվելու է մրցութային կարգով՝ առաջին հերթին ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներից։ Այնուհետև ուսուցիչների ներգրավումը կկատարվի հետևյալ առաջնահերթությամբ՝ ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներին մոտ բնակավայրերից, տվյալ մարզից, հարևան մարզերից և Երևանից։Դիմում-հայտը լրացնելու վերջնաժամկետն է ապրիլի 10-ը։Մասնակցությունը ծրագրին անվճար է բոլոր ուսուցիչների համար։ Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման ծրագրին դիմելու փուլերին ու քայլերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 

Արարատյան բակալավրիատը հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագիր է, որ կոչված է մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու ՀՀ բոլոր աշակերտներին։ Ծրագիրը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և լրամշակվել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում։ 

Առաջին փուլում նախատեսվում է ծրագիրը ներդնել ՀՀ մարզերի և Ստեփանակերտի ընտրված դպրոցներում առնվազն մեկական դասարանով՝ հետագայում ընդլայնման ակնկալիքով։ Նախատեսվում է, որ ԱԲ ծրագրով առաջին մարզային դպրոցներն իրենց գործունեությունը կսկսեն 2018 թ․ սեպտեմբերի 1-ից։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ՝ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (UCL) Կրթության ինստիտուտի (IOE) հետ համագործակցությամբ։ Այս գերազանցության ծրագիրը կգործի պետական կրթական ծրագրին զուգահեռ՝ տալով աշակերտներին ավագ դպրոցի կրթական ծրագրի ընտրության ավելի լայն հնարավորություն և ապահովելով կրթության որակի և ավարտական գնահատականների ու դիպլոմի և՛ տեղական, և՛ միջազգային ճանաչում:

2015 թ․ ընթացքում ԱԲ-ը համաքննվեց Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի ﬕջազգային քննություններ» կենտրոնի կողմից և արդյունքում գնահատվեց որպես անգլիական խորացված  մակարդակներին (GCE A Levels) համազոր։ 2016 թ․ օգոստոսին Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալությունը (UK NARIC)` միջազգային հավաստագրման ամենահեղինակավոր կառույցը, նույնպես ԱԲ-ը համազոր ճանաչեց այնպիսի միջազգային առաջատար կրթական ծրագրերի, ինչպիսին են անգլիական խորացված մակարդակները (GCE A Levels) և ամերիկյան Advanced Placement-ը (AP)։ ԱԲ-ի համազորությունը վերոնշյալ կրթական ծրագրերին հնարավորություն է տալիս հայ աշակերտներին հայերենով հանձնելու միջազգային քննություններ և այդ քննությունների արդյունքների հիման վրա ընդունվելու աշխարհի լավագույն համալսարաններ կամ այդ քննությունների արդյունքները կրեդիտավորելու այդ համալսարաններում:

Կարդալ ավելին
15
Mar
2017

«Արարատյան բակալավրիատ» հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված ծրագրի թեկնածու դպրոցների ընտրության գործընթացը դեռ շարունակվում է,  սակայն այսօր արդեն հայտնի է, թե 2017 թվականին քանի դպրոց կներառվի «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի թեկնածության փուլում։Այս տարի «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի թեկնածության փուլը կմեկնարկի ավագ բաղադրիչ ունեցող 21 դպրոցներում՝ 20-ը՝ ՀՀ մարզերում, 1-ը՝ Ստեփանակերտում։ Սա նշանակում է, որ այս դպրոցները հնարավորություն կունենան որպես ԱԲ-ի համակարգի դպրոց հավաստագրվելու սկսած 2018 թվականից՝ ներդնելով ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը ինչպես մեկ դասարանում, այնպես էլ ամբողջ դպրոցում՝ ցանկության դեպքում։Դպրոցների ցանկը տե՛ս հետևյալ հղմամբ։

Թեկնածու դպրոցների վերջնական ընտրությունը կատարվել է փետրվարի 22-ից մարտի 10-ը 27 դպրոցներ անհատական այցերի և մարտի 11-12-ին այդ դպրոցների թիմերի՝ Արարատյան բակալավրիատի թեկնածու դպրոցների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի անդամների հետ ունեցած հանդիպում-զրույցների հիման վրա։ ՄՀ անդամներն են ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, ՀՀ կրթության և գիտության փոխնախարար Դավիթ Սահակյանը, ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար, «Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Դավիթ Փախչանյանը, ՀՀ նախագահի կրթության գծով խորհրդական, Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի տնօրեն Մեսրոպ քհն. Արամյանը և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության  (ՀԲԸՄ) կենտրոնական վարչության անդամ,  ՀԲԸՄ Հայաստանի նախագահ Վազգեն Յակուբյանը։Հիշեցնենք, որ Արարատյան բակալավրիատի անդամակցության դիմում-հայտ էր ներկայացրել ՀՀ մարզերի և Ստեփանակերտի՝ ավագ բաղադրիչ ունեցող 55 դպրոց։ Դիմում-հայտերի ուսումնասիրության արդյունքում դպրոցները բաժանվել են ըստ թեկնածության փուլի մեկնարկային տարվա։ 

Արարատյան բակալավրիատը հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագիր է, որ կոչված է մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու ՀՀ բոլոր աշակերտներին։ Ծրագիրը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և լրամշակվել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում։ 

Առաջին փուլում նախատեսվում է ծրագիրը ներդնել ՀՀ մարզերի և Ստեփանակերտի ընտրված դպրոցներում առնվազն մեկական դասարանով՝ հետագայում ընդլայնման ակնկալիքով։ Նախատեսվում է, որ ԱԲ ծրագրով առաջին մարզային դպրոցներն իրենց գործունեությունը կսկսեն 2018 թ․ սեպտեմբերի 1-ից։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ՝ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (UCL) Կրթության ինստիտուտի (IOE) հետ համագործակցությամբ։ Այս գերազանցության ծրագիրը կգործի պետական կրթական ծրագրին զուգահեռ՝ տալով աշակերտներին ավագ դպրոցի կրթական ծրագրի ընտրության ավելի լայն հնարավորություն և ապահովելով կրթության որակի և ավարտական գնահատականների ու դիպլոմի և՛ տեղական, և՛ միջազգային ճանաչում:

2015 թ․ ընթացքում ԱԲ-ը համաքննվեց Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի ﬕջազգային քննություններ» կենտրոնի կողմից և արդյունքում գնահատվեց որպես անգլիական խորացված  մակարդակներին (GCE A Levels) համազոր։ 2016 թ․ օգոստոսին Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալությունը (UK NARIC)` միջազգային հավաստագրման ամենահեղինակավոր կառույցը, նույնպես ԱԲ-ը համազոր ճանաչեց այնպիսի միջազգային առաջատար կրթական ծրագրերի, ինչպիսին են անգլիական խորացված մակարդակները (GCE A Levels) և ամերիկյան Advanced Placement-ը (AP)։ ԱԲ-ի համազորությունը վերոնշյալ կրթական ծրագրերին հնարավորություն է տալիս հայ աշակերտներին հայերենով հանձնելու միջազգային քննություններ և այդ քննությունների արդյունքների հիման վրա ընդունվելու աշխարհի լավագույն համալսարաններ կամ այդ քննությունների արդյունքները կրեդիտավորելու այդ համալսարաններում:

Կարդալ ավելին
22
Feb
2017

«Արարատյան բակալավրիատ» հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված ծրագիրը, նոր թափ առնելով դեռ անցած տարի, շարունակում է հաստատուն կերպով առաջ ընթանալ։

Հունվարին ՀՀ մարզերում և փետրվարին Ստեփանակերտում ավարտվեց Արարատյան բակալավրիատին միանալու դիմում-հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, իսկ այսօր արդեն մեկնարկում է դիմումի փուլի հաջորդ քայլը՝ անհատական այցեր դպրոցներ։

Քանի դպրոց և ինչ նպատակով

Դիմում-հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի լրանալուց անմիջապես հետո մեկնարկեց դրանց ուսումնասիրությունը, որի արդյունքում ընտրվեց 27 դպրոց՝ 26-ը ՀՀ մարզերից և 1-ը Արցախից, որոնք, ըստ կանխատեսումների, արդեն 2018 թվականին կարող են հավաստագրվել որպես ԱԲ-ի դպրոց։

Այս դպրոցների մասին ամբողջական պատկեր ստանալու և դրանք որպես ԱԲ-ի լիարժեք թեկնածու դպրոց դիտարկելու նպատակով առաջիկա երկու շաբաթում Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) թիմը՝ ի դեմս «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ԿԳԱԾ-ի բաժնի ղեկավար Սոնա Կոշեցյանի և ԱԲ-ի դպրոցների անդամակցության և համակարգման բաժնի մասնագետ Անուշ Այվազյանի, կայցելի այդ դպրոցներ՝ ծանոթանալու նրանց նպատակներին, կրթական մոտեցումներին, միջավայրին ու ավանդույթներին, բացահայտելու այն ոլորտները, որոնք հետագա բարելավման կարիք ունեն։

Բոլոր այն դպրոցները, որոնք կբավարարեն ԱԲ-ի դպրոց դառնալու չափանիշները, մարտ ամսին կանցնեն հաջորդ՝ թեկնածության փուլ, որի ավարտին դպրոցները պետք է ունենան բարեփոխված կառավարման ոլորտ, հավաստագրված ուսուցիչներ և բարելավված կրթական միջավայր։

«Եթե այցերի ընթացքում լինեն դպրոցներ, որոնք չեն բավարարի թեկնածության փուլ անցնելու պահանջները, ապա իրենց համար կսահմանվի թեկնածության փուլ անցնելու նոր ժամանակահատված», - մեզ հետ զրույցում ասաց Անուշ Այվազյանը՝ հիշեցնելով, որ Արարատյան բակալավրիատը ներկայիս պետական հանրակրթական ծրագրին զուգահեռ գործող պետական ծրագիր է, իսկ կրթությունը անվճար է լինելու ԱԲ-ի ծրագրով սովորող բոլոր աշակերտների համար։

Այնուհետ կմեկնարկի ընտրված դպրոցների ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը՝ 10-11 ամիս տևողությամբ վերապատրաստումներ՝ ուղղված ուսուցիչների դասավանդման հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը. հենց այս ուսուցիչներն էլ կդասավանդեն ԱԲ-ի կրթական ծրագրով։

Նշենք, որ հավաստագրված բոլոր դպրոցները կարող են ներդնել ԱԲ կրթական ծրագիրը ինչպես մեկ դասարանում, այնպես էլ ամբողջ դպրոցում՝ ըստ ցանկության։

Հիշեցնենք, որ ԱԲ-ին անդամակցելու դիմում-հայտ էր ներկայացրել ՀՀ մարզերի 54 և Ստեփանակերտի 1 դպրոց։

Արարատյան բակալավրիատը հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագիր է, որ կոչված է մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու ՀՀ բոլոր աշակերտներին։ Ծրագիրը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և լրամշակվել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում։

Առաջին փուլում նախատեսվում է ծրագիրը ներդնել ՀՀ մարզերի և Ստեփանակերտի ընտրված դպրոցներում առնվազն մեկական դասարանով՝ հետագայում ընդլայնման ակնկալիքով։ Նախատեսվում է, որ ԱԲ ծրագրով առաջին մարզային դպրոցներն իրենց գործունեությունը կսկսեն 2018 թ․ սեպտեմբերի 1-ից։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ՝ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (UCL) Կրթության ինստիտուտի (IOE) հետ համագործակցությամբ։ Այս գերազանցության ծրագիրը կգործի պետական կրթական ծրագրին զուգահեռ՝ տալով աշակերտներին ավագ դպրոցի կրթական ծրագրի ընտրության ավելի լայն հնարավորություն և ապահովելով կրթության որակի և ավարտական գնահատականների ու դիպլոմի և՛ տեղական, և՛ միջազգային ճանաչում:

2015 թ․ ընթացքում ԱԲ-ը համաքննվեց Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի ﬕջազգային քննություններ» կենտրոնի կողմից և արդյունքում գնահատվեց որպես անգլիական խորացված  մակարդակներին (GCE A Levels) համազոր։ 2016 թ․ օգոստոսին Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալությունը (UK NARIC)` միջազգային հավաստագրման ամենահեղինակավոր կառույցը, նույնպես ԱԲ-ը համազոր ճանաչեց այնպիսի միջազգային առաջատար կրթական ծրագրերի, ինչպիսին են անգլիական խորացված մակարդակները (GCE A Levels) և ամերիկյան Advanced Placement-ը (AP)։ ԱԲ-ի համազորությունը վերոնշյալ կրթական ծրագրերին հնարավորություն է տալիս հայ աշակերտներին հայերենով հանձնելու միջազգային քննություններ և այդ քննությունների արդյունքների հիման վրա ընդունվելու աշխարհի լավագույն համալսարաններ կամ այդ քննությունների արդյունքները կրեդիտավորելու այդ համալսարաններում

Կարդալ ավելին